Piski anno

A piski kocsma, a híd és a csata ábrázolása régi képeslapokon, metszeteken:

Piski híd a korcsmával és Bem érdemrendje
A piski honvédemlék és a piski csata ábrázolása 1881.
A piskii honvédemlék Fénykép után rajzolta Dörre Tivadar

“Ennek a csatának emlékét örökíti meg az az obeliszk, melynek rajzát jelen számunkban veszi az olvasó. Pogány József főispán, Szathmáry György képviselő, Barcsay Gábor és Jó József, Schuller Frigyes, Papp Pál nyugdíjazott ezredes, Jancsó Ernő plébános, Nagy Gusztáv s többen – valamennyit lehetetlen fölsorolnunk – buzgólkodtak leginkább azon, hogy a piskii csata emlékét kőben is megörökíttessék.
Az obeliszk arra az emelkedett pontra van emelve, a honnan Bem a már elveszettnek hitt csatát vezénylé és csapatait győzelembe vitte. Az obeliszk szemcsés szürke gránitból készült, s magassága 9,05 méter, alapterülete 25 négyzetméter. Az oszlop keleti oldalán van egy cserkoszorú s alatta e fölirat van:
Az 1849-ik évi február 9-iki győzelmes csata és ott elhullott dicső honvédeink emlékére a nemzet kegyeletes közadakozásából, a hunyadmegyei honvéd-egyesület támogatása mellett, emelte Piski-telep lakossága, MDCCCLXXXIX.
A Piskitelep felé néző oldalon e fölirás olvasható: E dombról dönté el Bem apó a csatát azon emlékezetes kijelentés után: “Ist die Brücke verloren, ist Siebenbürgen verloren!”
A déli oldalon pedig ez: “Vérzettek és elhaltak ők, De győzedelmesen Tettök sugara átragyog. Időn s enyészeten.” (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 8.)

A piski ütközet – metszet
Piski képeslap 1899.
A piski csárda 1908.
A piski híd a két háború között

Bem és a piski csata bélyegeken